Mediafly: Mundësimi i Shitjeve End-për-Fund dhe Menaxhimi i Përmbajtjes

Carson Conent, CEO i Mediafly, ndau një artikull të shkëlqyeshëm që iu përgjigj pyetjes, Çfarë është Angazhimi i Shitjeve? kur bëhet fjalë për identifikimin dhe gjetjen e një platforme të angazhimit të shitjeve. Përkufizimi i Angazhimit të Shitjeve është: Një proces strategjik, i vazhdueshëm që pajis të gjithë punonjësit që ballafaqohen me klientët me aftësinë për të zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike një bisedë të vlefshme me grupin e duhur të palëve të interesuara në secilën fazë të ciklit jetësor të klientit për zgjidhjen e problemeve për të optimizuar kthimi i

Vlera e marketingut të përmbajtjes

Ky është një vështrim unik në marketingun e përmbajtjes. Ne ndamë Rrjetin e Përmbajtjes dje, duke diskutuar se si çdo lloj përmbajtje mund të përdoret në mënyrë strategjike. Kjo infografike kërkon një strategji edhe më të fortë sepse sjellja e lexuesve po ndryshon ... duke u bërë më skeptike dhe më e kursyeshme. Sipas Infographic Alinean: Arritja e një kthimi në investimin e marketingut të përmbajtjes kërkon strategji dhe mjete më të rëndësishme, provokuese dhe të përqendruara në vlerë, në mënyrë që të Luftosh me sukses Frugalnomics ™ - lidhja, angazhimi