appFigures: Raportimi për Zhvilluesit e Aplikacioneve Mobile

appFigures është një platformë raportuese e përballueshme për zhvilluesit e aplikacioneve mobile që bashkon të gjitha shitjet e dyqaneve të aplikacioneve, të dhënat e reklamave, vlerësimet në të gjithë botën dhe azhurnimet e gradave për orë. appFigures mbledh dhe vizualizon numrat e shitjeve dhe shkarkimeve, vlerësimet dhe renditjet në të gjithë botën, dhe të dhëna të tjera zgjidhja e tyre e raportimit. karakteristikat e figurave: Lidhni dyqane të shumëfishta - gjurmoni dhe krahasoni aplikacionet iOS, Mac dhe Android në një vend të vetëm. Raporte ditore të postës elektronike - me shifra thelbësore, përfshirë të dhënat e shitjeve, shkarkimet, reklamat