Distimo: Analizat e Aplikacioneve, Konvertimet dhe Ndjekja e Dyqanit të Aplikacioneve

Distimo ofron platformë falas për analiza të aplikacioneve mobile për zhvilluesit, si dhe të dhëna të tregut të aplikacioneve. Platforma Distimo lejon zhvilluesit të gjurmojnë shkarkimet e aplikacioneve mobile, të ardhurat e aplikacioneve dhe shndërrimet e aplikacioneve për fushatat në aplikacionin e tyre nëpër dyqane të shumëfishta të aplikacioneve. Distimo ofron falas analizat e tyre të aplikacioneve mobile, duke i lejuar ata të mbledhin vëllime të jashtëzakonshme të të dhënave dhe saktësi të përmirësuar në zgjidhjen e tyre të paguar, AppIQ. AppIQ i Distimo ofron të dhëna ditore konkurruese për aplikacione në shumë tregje të lëvizshme.