Themeli i një Strategjie të Suksesshme të Shitjes Sociale

Përbrenda kundrejt përbrenda gjithmonë duket të jetë një debat që vazhdon midis shitjeve dhe marketingut. Ndonjëherë udhëheqësit e shitjeve thjesht mendojnë nëse kanë më shumë njerëz dhe më shumë numra telefoni që mund të bëjnë më shumë shitje. Tregtarët shpesh mendojnë se nëse thjesht do të kishin më shumë përmbajtje dhe një buxhet më të madh për promovim, ata mund të nxisnin më shumë shitje. Të dyja mund të jenë të vërteta, por kultura e shitjeve B2B ka ndryshuar tani që blerësit mund ta bëjnë këtë