Gjendja aktuale e automatizimit të marketingut B2B

Të ardhurat për sistemet e automatizimit të marketingut B2B u rritën me 60% në 1.2 miliard dollarë në 2014, krahasuar me një rritje prej 50% një vit më parë. Në 5 vitet e fundit, industria është rritur 11 herë pasi korporatat vazhdojnë të gjejnë vlerë në tiparet kryesore që automatizimi i marketingut ka për të ofruar. Ndërsa industria piqet shpejt, bazat e një platforme të shkëlqyeshme të automatizimit të marketingut janë rënë dakord dhe praktikat më të mira për zbatimin e automatizimit të marketingut gjithashtu vazhdojnë të