Blight Media Media

Fjalët e urta të vjetra të mediave me shtrirje të gjerë janë se syri i syve = para. Logjika e gabuar që pranohet sot zakonisht është se më shumë kokrra të syve = më shumë para. Ne po shohim faqet e mediave sociale si Digg, MySpace dhe Facebook pllajë dhe madje tkurren në pjesëmarrje. Unë jam i bindur që të gjitha këto faqe do të shtyjnë prapa dhe do t'ju tregojnë se ato po rriten në numrin e kokrrave të syve. Në fakt nuk është një lajm i mirë. Nëse pjesëmarrja është e rrafshët ose fitohet dhe