3 gjërat për t'u marrë parasysh me ndryshimet e reklamave të tekstit në Google

Reklamat e zgjeruara të Google me tekst (ETA) janë zyrtarisht të drejtpërdrejta! Formati i ri, më i gjatë i reklamës së parë me celular, po përhapet në të gjitha pajisjet krahas formatit ekzistues të reklamës standarde miqësore për desktop - por vetëm për momentin. Duke filluar nga 26 tetor 2016, reklamuesit nuk do të jenë më në gjendje të krijojnë ose ngarkojnë reklama standarde me tekst. Përfundimisht, këto reklama do të zbehen në analet e historisë së kërkimit me pagesë dhe do të zhduken plotësisht nga faqja e rezultateve të kërkimit tuaj. Google u ka dhënë reklamuesve