Ndikimi i markës në një vendim për blerjen e konsumatorit

Ne kemi qenë duke shkruar dhe folur shumë për atributin dhe vendimin e blerjes pasi lidhet me prodhimin e përmbajtjes. Njohja e markës luan një rol të rëndësishëm; mbase më shumë sesa mendoni! Ndërsa vazhdoni të krijoni vetëdije për markën tuaj në internet, mbani në mend se - ndërsa përmbajtja mund të mos çojë menjëherë në një konvertim - kjo mund të çojë në njohjen e markës. Ndërsa prania juaj rritet dhe marka juaj bëhet një burim i besuar,