Video: Çfarë është marka?

Shoqata Amerikane e Marketingut (AMA) përcakton një markë si një emër, term, dizajn, simbol ose ndonjë tipar tjetër që identifikon mallin ose shërbimin e një shitësi të ndryshëm nga ato të shitësve të tjerë. Hardshtë e vështirë të gjesh pyetje që janë më të thjeshta: Kush je ti? Pse ekziston kompania juaj? Çfarë ju bën të ndryshëm nga konkurrenca? E megjithatë, këto janë disa nga pyetjet më të vështira që një biznes mund të përgjigjet. Për arsye të mirë, gjithashtu. Ata godasin

Marketer i Vjetër kundrejt Marketer i Ri. Kush jeni ju

Ndërsa lexova disa hulumtime në faqen Alterian, unë ndodha në të gjithë këtë diagram të mrekullueshëm në faqen e tyre të angazhimit të klientëve. Diagrami portretizon në mënyrë efektive se si ka ndryshuar marketingu. Duke rishikuar këtë diagram, ajo duhet të bëjë të qartë nëse marketingu juaj ka evoluar apo jo. A keni evoluar si Marketer? Ka kompania juaj? Sot kalova kohë me 3 perspektiva të ndryshme dhe arsyet e zakonshme pse nuk kishin evoluar ishin frika, burimet dhe ekspertiza.