Sysomos Gaze: Monitorimi i Imazhit dhe Video për Mediat Sociale

Ju jeni një markë kombëtare dhe një klient i keqtrajtuar ndan një foto të turpshme të markës suaj në mediat sociale. Ata nuk ju etiketojnë në foto, por është thjesht shumë mirë të mos e ndani. Bëhet viral dhe para se ta dini, sinjalizimet tuaja të monitorimit po shkojnë ndërsa faqet kryesore fillojnë të ju përmendin dhe të ndajnë imazhin në internet. Momentumi tashmë ka marrë përsipër dhe koha është thelbësore, por ju jeni absolutisht shumë vonë.