Brohoritje për Tinderbox në Super Bowl!

Startup America ka mbledhur më shumë se 1 miliard dollarë zotime nga dhjetëra partnerë për të mbështetur rritjen e startup-eve në pesë fusha kryesore: Ekspertiza: Lidhni startup-et me trajnime, mentorë, këshilltarë dhe përshpejtues Shërbimet: Siguroni startup-et me qasje në shërbime kritike me kosto të reduktuara Talenti: Ndihmoni fillestarët në rekrutimin, trajnimin dhe mbajtjen e njerëzve që mund t'i ndihmojnë ata të rriten Klientët: Ndihmoni fillestarët përmes blerjes së klientëve të rinj dhe zgjerimit në tregje të reja Capital: Highlight