Lidershipi Social: Shoqata e Lidershipit në Indiana

Ky mëngjes ishte një mëngjes i mrekullueshëm i kaluar me Shoqatën e Lidershipit në Indiana. Nuk është shpesh që ju të merrni mundësinë të flisni me një grup udhëheqësish arsimorë, gurus të udhëheqjes dhe drejtues të komunitetit. Shumë njerëz u drejtohen organizatave civile dhe arsimore dhe besojnë se ata kurrë nuk do të kapnin tema si Media Sociale. Në një sondazh të grupit para sesionit: 90% e grupit janë të njohur me kompjuterët. 70% e grupit ishin të njohur