Praktikat më të mira për hartimin e faqes së blerjes

Visual Website Optimizer shfrytëzoi të dhëna nga mbi 150 studime rasti përdorimi për të dalë me këtë infografi që përcakton elementët kryesorë të një faqeje të suksesshme arke. Qëllimi i infografisë nuk është të siguroni një listë kontrolli për plotësimin; është të sigurosh një listë kontrolli për testimin dhe optimizimin. 68% e të gjithë vizitorëve të tregtisë elektronike braktisin tabelën e tyre të blerjeve me 63% të atyre 4 trilionë dollarëve të rikuperueshëm. Infografia përshkon katër elementë për të hartuar një faqe arka