Platforma e Shërbimeve të Përmbajtjes GRM: Sjellja e Inteligjencës në Proceset e Biznesit tuaj

Platformat e Menaxhimit të Përmbajtjes së Ndërmarrjeve (ECM) vazhdojnë të avancojnë ofertat e tyre, jo vetëm duke u bërë depo dokumentesh, por në të vërtetë duke siguruar inteligjencë për proceset e biznesit. Platforma e Shërbimeve të Përmbajtjes së GRM (CSP) është shumë më tepër sesa një sistem i menaxhimit të dokumenteve. Shtë një zgjidhje ku mund të krijohen dokumente të përbashkëta dhe më pas rrjedhat e punës së biznesit mund të optimizohen. CSP e GRM lejon një sistem të menaxhimit të përmbajtjes (CMS) për të integruar analitikën e të dhënave, të mësuarit makinerik, kapjen inteligjente të të dhënave dhe softuerin DMS për të menaxhuar dokumentet, ndjekjen e versionit,