Çfarë është NP? Mediat e paguara, në pronësi, të fituara… dhe të ndara… dhe të konvergjuara

NP është shkurtesë për tre metodat e shpërndarjes së përmbajtjes. Mediat e paguara, në pronësi dhe të fituara janë të gjitha strategji të vlefshme për ndërtimin e autoritetit tuaj dhe përhapjen e shtrirjes tuaj në mediat sociale. Media e paguar, në pronësi, të fituar media - është përdorimi i kanaleve reklamuese me pagesë për të nxitur trafikun dhe mesazhin e përgjithshëm të markës për përmbajtjen tuaj. Përdoret për të krijuar ndërgjegjësim, për të filluar forma të tjera mediatike dhe për të parë përmbajtjen tuaj nga audiencat e reja.