Shtoni Animacionin e CSS në faqen tuaj të WordPress me Shtojcën e Heroit të CSS

CSS Hero është një burim fantastik për modifikimet e CSS në temat WordPress për mjaft kohë. Mjete si këto po i bëjnë personalizimet të thjeshta për përdoruesit e WordPress të cilët dëshirojnë të personalizojnë modelin e tyre, por nuk kanë përvojën e nevojshme të kodimit CSS. Karakteristikat e Heroit të CSS Përfshijnë Ndërfaqen e Pikave dhe Klikimeve - rri pezull e miut dhe kliko në elementin që dëshiron të redaktosh dhe rregulloje atë për t'iu përshtatur nevojave tuaja. Tema Agnostike - Shtoni fuqi Hero në temat tuaja, nr