Numerika: Një Panel i Veglave të Integruara për iOS

Numberics lejon përdoruesit e iPhone dhe iPad të krijojnë dhe rregullojnë panelin e tyre të integruar nga një koleksion në rritje i palëve të treta. Zgjidh nga qindra miniaplikacione të para-dizajnuara për të ndërtuar një përmbledhje të analizave të faqeve të internetit, angazhimit të mediave sociale, progresit të projektit, hinkave të shitjeve, radhëve të mbështetjes së klientit, bilancit të llogarisë apo edhe numrave nga fletët tuaja në cloud. Karakteristikat përfshijnë: Miniaplikacione të paracaktuara të llojeve të ndryshme duke përfshirë numrat e madhësive, grafikët e rreshtave, tabelat e byrekëve, listat e hinkave dhe më shumë Krijoni shumë