Grow: Ndërtoni Panelin Përfundimtar të Marketingut në Internet

Ne jemi adhurues të mëdhenj të treguesve të performancës vizuale. Aktualisht, ne automatizojmë raportet mujore ekzekutive për klientët tanë dhe, brenda zyrës sonë, kemi një ekran të madh që shfaq një panel kontrolli në kohë reale të të gjithë treguesve kryesorë të performancës së marketingut në internet të të gjithë klientëve tanë. Ka qenë një mjet i shkëlqyeshëm - gjithnjë na njoftoni se cilët klientë po marrin rezultate më të mira dhe cilët kanë një mundësi për përmirësim. Ndërsa ne aktualisht përdorim Geckoboard, ka disa kufizime që jemi