Searchmetrics: Një ndërmarrje, Platformë SEO e drejtuar nga të dhënat

Ekzistojnë dhjetëra mjete SEO në dispozicion me më shumë përmbytje në treg çdo muaj. Problemi me shumicën e këtyre mjeteve është se ato përqendrohen në metrika që mund të kenë qenë të rëndësishme vite më parë, por nuk janë më. Searchmetrics është një ndërmarrje, platformë SEO e drejtuar nga të dhënat që vazhdon të zhvillohet dhe të japë rezultate për klientët e saj - ndërkombëtarisht. Motorët e sotëm të kërkimit indeksojnë dhe rendisin një Ueb gjithnjë në zgjerim shumë më shpejt dhe më saktë sesa paraardhësit e tyre. Ata kanë evoluar