Sa Analizat e të Dhënave të Mëdha janë bërë vendimtare për DSP-të

Analiza e të dhënave të mëdha ka qenë një gur themeli për skemat efektive të marketingut dhe adtech për disa vite tani. Me statistikat për të mbështetur idenë e efektivitetit të analizës së të dhënave të mëdha, është një fushë e lehtë për tu propozuar brenda kompanisë tuaj, dhe ndoshta do t'ju bëjë edhe të dukeni mirë për të qenë ai që e rekomandoi atë. Analiza e të dhënave të mëdha shqyrton pjesë të mëdha të të dhënave (siç mund të nënkuptojë emri) dhe lejon ekzaminuesit të përdorin ato të dhëna