Ja se si gjeneroni më shumë drejtime me mediat sociale

Unë thjesht po takohesha me një pronar biznesi dhe po përshkruaja mënyrën e mahnitshme që media sociale jo vetëm që e ka shtyrë biznesin tek kompania ime, por edhe te klientët tanë. Duket se ekziston një pesimizëm i vazhdueshëm pasi qëndron me mediat sociale dhe ka ndikim në gjenerimin e plumbit dhe besoj se duhet të korrigjohet. Shumica e çështjeve me mediat sociale dhe gjenerimin e plumbit nuk kanë asnjë lidhje me rezultatet aktuale,