TubeMogul: Planifikimi dhe reklamimi i reklamave në video dixhitale nëpër kanale

eMarketer parashikoi që ndarja mesatare e buxhetit të shpenzimeve për reklamat është 88% TV, 7% video dixhitale dhe 5% për video mobile. Me shikimin e videos në ekranin e dytë dhe celularin po rritet me kaq shpejtësi, TubeMogul ka zbuluar se mundësimi i një strategjie ndër-kanale mund të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ulë kostot e përgjithshme të reklamimit për shikues. Në fakt, në një Studim Rasti të Hotels.com, TubeMogul zbuloi se rikujtimi i mesazhit ishte 190% më i madh për ata që panë reklamën vetëm në TV dhe ishte 209% më i madh