Çfarë është një platformë nga kërkesa (DSP)?

Ndërsa ka mjaft rrjete reklamash ku reklamuesit mund të blejnë fushata dhe të menaxhojnë fushatat e tyre, platformat nga ana e kërkesës (DSP) - ndonjëherë të referuara si platforma nga ana e blerjes - janë shumë më të sofistikuara dhe ofrojnë një gamë më të gjerë mjetesh për të synuar, vendosni oferta në kohë reale, gjurmoni, ribëni synimet dhe optimizoni më tej vendosjet e tyre të reklamave. Platformat nga kërkesa u mundësojnë reklamuesve që të arrijnë miliarda përshtypje në inventarin e reklamave që nuk mund të realizohen në platforma si kërkimi ose ato sociale.

Parashikimi i parave: Monetarizo trafikun e mbetur, gjeo-ridrejtues ose dalje

Besoni apo jo, çdo vizitor në faqen tuaj nuk është një perspektivë. Nëse e keni fituar në para faqen tuaj me reklama të palëve të treta, ato platforma reklamash kanë nevojë për norma konvertimi që të jenë të shëndetshme dhe të shfaqin reklama tek vizitorët përkatës. Numri i përshtypjeve dhe vendndodhjeve në faqen tuaj njihen si inventari juaj i reklamave. Çfarë është trafiku i mbetur? Meqenëse reklamat e blera janë në shënjestër, po për vizitorët e mbetur që nuk janë shënjestruar? Se trafiku dihet