Mund të keni nevojë për një ekspert të marketingut me email nëse…

Pa marrë parasysh nëse punësoni një agjensi të marketingut me email ose talent të brendshëm; ky udhëzues do t'ju ndihmojë të vlerësoni përpjekjet tuaja aktuale dhe të merrni më shumë vlerë nga marketingu juaj me email.