Notablist: Frymëzimi i Dizajnit dhe Kërkimi Konkurrues për Tregtarët me Email

Notablist tregton vetveten si Motori i Kërkimit të Buletinit Email, pasi ka indeksuar mbi 5 milion gazetat e postës elektronike të kërkimit në mbi 400,000 Botues. Mjete si këto janë fantastike për dizajnerët të cilët dëshirojnë të marrin frymëzim nga markat kryesore ose tregtarët dixhitalë që duan të shohin kur konkurrentët e tyre po dërgojnë dhe çfarë lloj gazetash dhe ofertash po komunikohen. Nëse jeni një biznes që nuk ka burime për të provuar, këto mjete mund të jenë veçanërisht të dobishme që kur