Timeshtë koha për rishikimin tuaj të marketingut në fund të vitit

Thatshtë përsëri ajo kohë e vitit ... kur duhet të lini kohë mënjanë për të rishikuar planin tuaj vjetor të marketingut. Viti i ardhshëm mund të jetë më i rëndësishëm se çdo vit më parë me miratimin e shpejtë të strategjive të mediave sociale. Ja çfarë rekomandoj të mbledh: Marketingu i shpenzuar nga mesatarja - këto janë para të paguara për marketing të jashtëm dhe përpjekje për reklamim. Ndarja e kësaj brenda kategorive është gjithashtu thelbësore. Me fjalë të tjera, mos rendisni vetëm 'online'… pushimet në internet