Si të shkruani një titull që i bën vizitorët të angazhohen

Publikimet gjithmonë kanë përfitimin e mbështjelljes së titujve dhe titujve të tyre me imazhe ose shpjegime të fuqishme. Në fushën dixhitale, ato luks shpesh nuk ekzistojnë. Përmbajtja e gjithsecilit duket shumë e ngjashme në një rezultat në Twitter ose në motorin e kërkimit. Ne duhet të tërheqim vëmendjen e lexuesve të zënë më mirë sesa konkurrentët tanë, në mënyrë që ata të klikojnë dhe të marrin përmbajtjen që kërkojnë. Mesatarisht, pesë herë më shumë njerëz lexojnë titullin sesa lexojnë kopjen e trupit. Kur

Tregimi i historive kundrejt të folurit të korporatave

Shumë vite më parë unë isha çertifikuar në një proces punësimi të quajtur Përzgjedhja e synuar. Një nga çelësat e procesit të intervistimit me një kandidat të ri ishte bërja e pyetjeve të hapura që kërkonin nga kandidati të tregonte një histori. Arsyeja ishte sepse ishte shumë më e lehtë për t'i bërë njerëzit të zbulonin përgjigjen e tyre të sinqertë kur u kërkuat atyre të përshkruanin të gjithë historinë në vend që t'i bëni një pyetje po ose jo. Ja një shembull: