Rrjeti AKTIV dhe stili viral: Menaxhimi i pjesëmarrësve dhe tregtimi

Rrjeti ACTIVE çdo vit përpunon gati 100 milion regjistrime dhe më shumë se 3B $ në pagesa për mbi 47,000 organizatorë dhe 200,000 aktivitete dhe ngjarje. ACTIVE Network® është tregu kryesor global për aktivitete dhe ngjarje, që lidh pjesëmarrësit dhe organizatorët e aktiviteteve, ndërsa ofron inteligjencë të pashembullt biznesi përmes zgjidhjeve kryesore të industrisë për të dhënat dhe platformës së depërtimit që ndihmon organizatorët të rritin pjesëmarrjen dhe të ardhurat. Zgjidhjet e tyre të gjera të zgjidhjeve përbëhen nga disa platforma dhe shërbime: Punime AKTIVE -