Navigimi i Rregullave të Papritura të Konkurseve në Facebook dhe Lojërave të Marra

A e dini se mund të kërkoni që hyrësit në konkursin tuaj në Facebook ose promovimet e shortit të pëlqejnë faqen tuaj, por nuk mund t'i kërkoni ose madje t'i kërkoni që të ndajnë faqen tuaj? Hej, është platforma e tyre dhe përdoruesit e tyre, kështu që ata mund të bëjnë rregullat sidoqoftë të dëshirojnë. Nëse doni të gjeni tek përdoruesit e tyre, duhet të lundroni në disa udhëzime promovimi nga Facebook - dhe njerëzit në Shortstack kanë bashkuar këtë përmbledhje