Fieldboom: Forma inteligjente, Sondazhe dhe Kuize

Tregu për aplikacionet e formularëve është mjaft i zënë. Ka pasur kompani përreth që merren me zhvillimin e formave për më shumë se një dekadë në internet, por teknologjitë e reja shpesh kanë përvoja shumë më të mira të përdoruesve, oferta logjike komplekse dhe shumë integrime. Greatshtë mirë të shohësh këtë fushë të përparojë kaq shumë. Një udhëheqës atje është Fieldboom, tiparet e të cilit përfshijnë: Përgjigje me tuba - Përfshini një përgjigje nga një pyetje e mëparshme si pjesë e një pyetjeje të re