Të dhëna dixhitale të sjelljes: Sekreti më i mirë i ruajtur për të goditur akordin e duhur me gjeneralin Z

Strategjitë më të suksesshme të marketingut ushqehen nga një kuptim i thellë i njerëzve që janë krijuar për të arritur. Dhe, duke marrë parasysh moshën është një nga parashikuesit më të zakonshëm të ndryshimeve në qëndrimet dhe sjelljet, shikimi përmes një lente gjenerate ka qenë prej kohësh një mënyrë e dobishme për tregtarët për të krijuar ndjeshmëri për audiencat e tyre. Sot, vendimmarrësit e korporatave me prirje përpara janë përqendruar në Gen Z, i lindur pas vitit 1996, dhe me të drejtë. Kjo gjeneratë do të formojë