Të dhëna dixhitale të sjelljes: Sekreti më i mirë i ruajtur për të goditur akordin e duhur me gjeneralin Z

Strategjitë më të suksesshme të marketingut ushqehen nga një kuptim i thellë i njerëzve që janë krijuar për të arritur. Dhe, duke marrë parasysh moshën është një nga parashikuesit më të zakonshëm të ndryshimeve në qëndrimet dhe sjelljet, shikimi përmes një lente gjenerate ka qenë prej kohësh një mënyrë e dobishme për tregtarët për të krijuar ndjeshmëri për audiencat e tyre. Sot, vendimmarrësit e korporatave me prirje përpara janë përqendruar në Gen Z, i lindur pas vitit 1996, dhe me të drejtë. Kjo gjeneratë do të formojë

Alteryx: Inteligjenca e Biznesit dhe Analizat Strategjike

Kur njerëzit flasin për analitikë, zakonisht kufizohet në të dhëna në vend, standarde që janë të zakonshme në një numër shitësish. Për organizatat e mëdha me terabajt të dhënash - përfshirë të dhënat e blerjeve të klientëve, të dhënat e regjistrimit, të dhënat gjeografike, të dhënat e mediave sociale, etj - platforma mesatare e analizave nuk funksionon. Këtu keni një bisedë të shkëlqyeshme midis Alteryx dhe Boris Evelson të Forrester në temën: Alteryx kombinon inteligjencën e biznesit dhe aftësinë për t'u lidhur me databaza të mëdha në atë që