PHP dhe SQL: Llogaritni ose pyesni distancën e madhe të rrethit midis pikave të gjatësisë dhe gjatësisë me formulën Haversine

Këtë muaj kam programuar mjaft në PHP dhe MySQL në lidhje me GIS. Duke kërkuar rrjetën, në të vërtetë e kisha të vështirë të gjeja disa nga llogaritjet gjeografike për të gjetur distancën midis dy vendndodhjeve, kështu që doja t'i ndaja këtu. Mënyra e thjeshtë për të llogaritur një distancë midis dy pikave është përdorimi i formulës Pitagoriane për të llogaritur hipotenuzën e një trekëndëshi (A² + B² = C²). Kjo është