Populloj një fushë të fshehur në Wufoo

Ju njerëz e dini se sa i pjesshëm jam ndaj miqve të mi nëFormstack si një krijues formularësh në internet, por si një agjenci, ne jo gjithmonë punojmë me aplikacionet që duam. Sot, ne vendosëm një strategji të faqes së zbritjes për një kompani që tashmë Wufoo është plotësisht e integruar në procesin e tyre të menaxhimit të plumbit. Një nga gjërat që sigurojmë gjithmonë është që të njohim se si buron çdo plumb në mënyrë që të mund të zbatojmë të përshtatshme