Tapfiliate: Menaxhimi i Affiliate Affiliate Marketing

Monetarizimi i përmbajtjes në një botim si Martech kërkon mjaft përpjekje. Ne përdorim një numër metodash të ndryshme, duke përfshirë reklamat me pagesë përmes një rrjeti reklamash, përmes Google Adsense, përmes partneriteteve dhe sponsorizimeve - dhe gjithashtu përmes marketingut bashkëpunues. Çfarë është Affiliate Marketing? Marketingu i anëtarësuar është një lloj i marketingut të bazuar në performancë, në të cilin një biznes shpërblen një ose më shumë bashkëpunëtorë për secilin vizitor ose klient të sjellë nga përpjekjet e marketingut të vetë filialit. Si