Xtensio: Krijoni, Menaxhoni dhe Paraqisni Kolateralin tuaj Krijues

Xtensio është një qendër e markës së strategjisë dhe komunikimit ku organizatat zbatojnë dhe organizojnë përpjekje marketingu në ekipin e brendshëm, klientët dhe partnerët. Ndërtoni dhe ndani çdo kolateral që ju nevojitet me redaktorin. Dorëzimet tuaja përshtaten ndërsa projekti juaj zhvillohet. Pavarësisht nëse jeni duke koordinuar një nisje të madhe të fushatës, duke riorganizuar komunikimet tuaja të brendshme, ose duke krijuar raporte dhe raste studimore, Xtensio është vendi ku rrjedh puna e ekipit tuaj. Krijoni kolateral të markës së marketingut pa një dizajner me Xtensio, ekipi juaj mund të ndërtojë gjithçka