Mashtrimi i marketingut? Tabelat nënujore të Ivar

Sipas Youtube, 72 orë video ngarkohen çdo minutë! Përdoruesit e Twitter cicërojnë 400 milion herë në ditë. Në një botë kaq plot zhurmë, është e vështirë për një produkt, faqe në internet ose shërbim të dëgjohet. Evenshtë edhe më e vështirë kur nuk ka asgjë me të vërtetë të jashtëzakonshme në lidhje me sendin që tregtohet. Çdo ditë, tregtarët përballen me sfidën për t'u ngritur mbi zhurmën. Me shpresën e stimulimit krijues, i drejtohem vitit 2009