Onomitë leksikore: Sinonimia, Antonimia, Hiponimia, Meronimia, Holonimia

As DK New Media hulumton strategjitë e autoritetit të përmbajtjes që zhvillojmë për klientët tanë, ka një metodologji të lidhur me temat që po prodhojmë, boshllëqet që po identifikojmë dhe përparësitë që po krijojmë. Së pari disa përkufizime: Çfarë është Taksonomia? Taksonomia - modeli dy-dimensional i klasifikimit hierarkik i arkitekturës së sitit. Brenda faqes suaj të internetit dhe strategjive të përmbajtjes, këto janë zakonisht kategoritë - të njohura si koleksioni - të temave të ngjashme. Në Martech Zone, ne kemi