Vendos: Karakteristikat e Angazhimit të Aplikacioneve Mobile pa Kod

Vendosja u krijua në mënyrë që fushatat e aplikacioneve mobile të mund të ekzekutoheshin nga tregtarët pa pasur nevojë për zhvillimin e aplikacioneve mobile. Platforma ka një gamë të gjerë karakteristikash të angazhimit që mund të futen, azhurnohen dhe menaxhohen lehtësisht. Një varg karakteristikash janë krijuar për tregtarët dhe ekipet e produkteve për të personalizuar udhëtimin e përdoruesit, për të shkaktuar në çdo kohë, për të rritur angazhimin dhe për të matur dhe analizuar performancën e aplikacionit. Aplikacionet janë origjinale për iOS dhe Android. Karakteristikat janë zbërthyer