Si Julius po rrit Roi të marketingut në ndikim

Marketingu i ndikuesve është forma e blerjes në internet me rritjen më të shpejtë. Ka një arsye të mirë — të dhënat e fundit provojnë Roi të fushatave të marketingut në ndikim: Tetëdhjetë e dy përqind e konsumatorëve ka të ngjarë të ndjekin një rekomandim të bërë nga një ndikues dhe çdo 1 dollar i shpenzuar për një marketing të ndikimit të kthen 6.50 dollarë. të rritet nga 1 miliard dollarë në 5-10 miliard dollarë në pesë vitet e ardhshme. Por, deri më sot, ekzekutimi i fushatave imponuese të marketingut ndikues