5 industri të transformuara rrënjësisht nga interneti

Risi ka një kosto. Uber po ndikon negativisht në industrinë e taksive. Radioja në internet po ndikon në radio dhe muzikë transmetuese në mediat tradicionale. Videoja sipas kërkesës po ndikon në filmat tradicionalë. Por ajo që po shohim nuk është transferim i kërkesës, është kërkesë e re. Unë gjithmonë u them njerëzve se ajo që po ndodh nuk është një industri që vret një tjetër, thjesht industritë tradicionale ishin të sigurta në kufijtë e fitimit dhe duke bërë vetëvrasje ngadalë. Ashtë një thirrje për çdo tradicionale