Mediat Sociale dhe Myers Briggs

Ndërsa të gjithë jemi unikë në një mënyrë apo në një tjetër, Carl Jung zhvilloi llojet e personalitetit që Myers Briggs u krijua më vonë për të vlerësuar me saktësi. Njerëzit klasifikohen si ekstravertë ose introvertë, duke ndjerë ose intuitë, duke menduar ose duke ndjerë dhe duke gjykuar ose perceptuar. CPP e ka çuar atë një hap më tej dhe e ka aplikuar në platformat dhe përdoruesit e mediave sociale. Pikat kryesore të rezultateve përfshijnë: Ekstravertët përdorin shumë më tepër gjasa të përdorin dhe ndajnë në Facebook. Introvertët