InVideo: Krijoni Video Profesionale të Zakonshme për Media Sociale brenda Minutave

Të dy podcasting dhe video janë mundësi të mrekullueshme për të bashkëvepruar me audiencën tuaj në një mënyrë shumë më tërheqëse dhe argëtuese, por aftësitë krijuese dhe redaktuese të nevojshme mund të jenë larg mjeteve të shumicës së bizneseve - për të mos përmendur kohën dhe shpenzimet. InVideo ka të gjitha tiparet e një redaktori themelor të videos, por me veçoritë e shtuara të bashkëpunimit dhe modelet dhe burimet ekzistuese. InVideo ka mbi 4,000 shabllone video të para-prodhuara dhe miliona