Miti i Atribuimit

Një nga diapozitivët që diskutoj praktikisht në çdo bisedë që bëj me bizneset është ai që unë e quaj miti i atribuimit. Në çdo sistem të matjes, ne preferojmë rregullat boolean dhe diskrete të sjelljes. Nëse kjo, atëherë ajo. Megjithatë është një problem, sepse kështu nuk merren vendimet e blerjes. Nuk ka rëndësi nëse jeni konsumator apo nëse jeni biznes - thjesht nuk është realiteti i udhëtimit të klientit.