Ndarja e Sukseseve dhe Dështimeve tona 2015!

Uau, çfarë viti! Shumë njerëz mund të shikojnë statistikat tona dhe të përgjigjen me meh… por ne nuk mund të ishim më të lumtur me përparimin që ka bërë faqja vitin e fundit. Ridizenjimi, vëmendja e shtuar për cilësinë në postime, koha e kaluar për kërkime, e gjitha po shlyhet në mënyrë të konsiderueshme. Ne i bëmë të gjitha pa rritur buxhetin tonë dhe pa blerë ndonjë trafik ... kjo është e gjitha rritje organike! Heqja dorë nga seancat nga burimet e postës spam të referimit, ja