Pesë Trende Marketingu CMO duhet të veprojnë në vitin 2020

Pse Suksesi varet nga një strategji sulmuese. Pavarësisht nga tkurrja e buxheteve të marketingut, CMO-të janë ende optimistë për aftësinë e tyre për të arritur qëllimet e tyre në vitin 2020 sipas Sondazhit të Shpenzimeve të CMO-së të Gartnerit 2019-2020. Por optimizmi pa veprim është joproduktiv dhe shumë CMO mund të mos arrijnë të planifikojnë për periudha të vështira përpara. CMO-të janë më të shkathët tani sesa ishin gjatë recesionit të fundit ekonomik, por kjo nuk do të thotë se ata mund të bien poshtë për të dalë me një sfidë