Mediafly: Mundësimi i Shitjeve End-për-Fund dhe Menaxhimi i Përmbajtjes

Carson Conent, CEO i Mediafly, ndau një artikull të shkëlqyeshëm që iu përgjigj pyetjes, Çfarë është Angazhimi i Shitjeve? kur bëhet fjalë për identifikimin dhe gjetjen e një platforme të angazhimit të shitjeve. Përkufizimi i Angazhimit të Shitjeve është: Një proces strategjik, i vazhdueshëm që pajis të gjithë punonjësit që ballafaqohen me klientët me aftësinë për të zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike një bisedë të vlefshme me grupin e duhur të palëve të interesuara në secilën fazë të ciklit jetësor të klientit për zgjidhjen e problemeve për të optimizuar kthimi i

Rëndësia e mundësimit të shitjeve

Ndërsa teknologjia e mundësimit të shitjeve është provuar se rrit të ardhurat me 66%, 93% e kompanive ende nuk kanë zbatuar një platformë të mundësimit të shitjeve. Kjo shpesh është për shkak të miteve se mundësia e shitjeve është e shtrenjtë, komplekse për t'u vendosur dhe ka norma të ulëta birësimi. Para se të zhytemi në përfitimet e një platforme të mundësive të shitjeve dhe çfarë bën ajo, le të zhytemi së pari në atë që është mundësia e shitjeve dhe pse është e rëndësishme. Çfarë është mundësimi i shitjeve? Sipas Forrester Consulting,