Kuptimi i API-ve të Analizimit, Standardizimit dhe Dorëzimit të Adresave

Para se të punoja në internet, kam punuar për një dekadë në gazetat dhe industritë e postës direkte. Meqenëse postimi ose dërgimi i një komunikimi fizik të marketingut ishte aq i shtrenjtë, ne ishim jashtëzakonisht të kujdesshëm në lidhje me pastërtinë e të dhënave. Ne donim një copë për familje, kurrë më shumë. Nëse dorëzonim një tufë të njëjtë të pjesëve të postës direkte në një adresë, kjo shkaktoi çështje të shumta: Një konsumator i irrituar që do të hiqte dorë nga të gjitha komunikimet e marketingut. Shpenzim shtesë i postës ose