Përdorimi i Menaxhimit Dixhital të Aseteve për të Rinovuar Promovimin Social

Tani kemi dy klientë që kanë miliona klientë në të gjithë vendin. Presioni për të shkallëzuar një strategji të mediave sociale që promovon, reagon dhe i përgjigjet asaj madhësie të rrjetit nuk është një ndërmarrje e vogël - dhe me të vërtetë e pamundur pa përdorimin e punës dhe automatizimit. Ajo që bizneset nuk e kuptojnë është se mjetet e kurimit dhe rrjedhës së punës për të thjeshtuar aftësinë për të gjetur, miratuar dhe botuar përmbajtje të gjeneruar nga përdoruesit tashmë ekzistojnë. Përmbajtja e krijuar nga përdoruesit (UGC) është e mrekullueshme