Një listë kontrolli për ndërtimin dhe marketingun e aplikacionit tuaj celular

Përdoruesit e aplikacioneve mobile shpesh janë të angazhuar thellësisht, lexojnë artikuj të shumtë, dëgjojnë podcast, shikojnë video dhe ndërveprojnë me përdoruesit e tjerë. Megjithatë, nuk është e lehtë të zhvillosh një përvojë mobile që funksionon! Lista e kontrollit me 10 hapa për të ndërtuar dhe tregtuar një aplikacion të suksesshëm detajon kursin e duhur të veprimit - hap pas hapi nga koncepti i aplikacionit deri në nisjen - për të ndihmuar aplikacionet të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Duke shërbyer si një model biznesi për zhvilluesit dhe shpresuesit krijues, infografia është e përbërë

MobileAppTracking: Një SDK për Attribution Install Mobile

MobileAppTracking ofron një SDK (Android ose iOS) për të integruar lehtësisht raportimin në çdo rrjet reklamash ose partner botues në kornizën tuaj të zhvillimit. Pasi SDK të integrohet, ju jeni në gjendje të gjurmoni në mënyrë dinamike ngjarjet nga ndonjë partner i palës së tretë. MobileAppTracking nuk mbështetet në UDID si metodë atribuese - ato mbështesin disa alternativa atribuimi që janë në përputhje me politikat e dyqaneve të aplikacioneve. Gjurmoni instalimet e aplikacioneve mobile dhe angazhimin e përdoruesve përsëri te reklamat tuaja në celular